Mijn eerste artikel online!

13 juli 2016

Twan_professioneel2
Geschreven door Twan Stoffers

Afgelopen week is mijn eerste wetenschappelijk publicatie online verschenen in het goede wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the Royal Society B. Deze publicatie is het resultaat van het werk tijdens mijn eerste Master thesis als student bij de leerstoelgroep Experimentele Zoölogie aan de Wageningen Universiteit.

Tijdens deze MSc thesis heb ik onderzoek gedaan naar hoe pasgeboren vissen (Girardinus metallicus; Poeciliidae) jagen op hun voedsel. Deze vissen van de guppy-familie zijn levendbarend (brengen hun jongen levend ter wereld i.p.v. eitjes leggen) en in tegenstelling tot vele andere soorten, worden deze vissen niet geboren met een dooierzak (met voedsel) om de eerste dagen te overleven. Dit betekent dat de vissen die ik heb onderzocht, wanneer ze geboren worden, meteen in staat moeten zijn om succesvol te jagen op hun voedsel. Wanneer ze niet hun eten kunnen vangen, zullen ze sterven. Er is dus een hoge evolutionaire druk op het in een vroeg stadium ontwikkelen van hun zintuigen die ze gebruiken bij de jacht: zicht, beweging en coördinatie tussen beide is hierbij essentieel.

Het artikel beschrijft de ontwikkeling van de jachtprocedures vanaf de eerste uren tot aan 3 dagen na geboorte van de levendbarende vissen. Omdat dit jachtinstinct niet aangeleerd kan zijn in de baarmoeder van de moeder, moeten deze procedures evolutionair al vastgelegd zijn in de pasgeboren vissen. Dit blijkt ook uit het onderzoek, hoewel er overigens wel wat gesleuteld dient te worden aan de oog-lichaams coördinatie in de eerste 3 dagen. In het begin gaat er regelmatig nog wat mis gedurende de jacht, maar na 3 dagen zijn de jonge vissen al volleerde jagers. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat het succesvol ontwikkelen van dit jachtgedrag gebaseerd is op een combinatie van bij geboorte aanwezige bewegingspatronen en een snelle ontwikkeling van de zintuigen na geboorte.

Het hele artikel is de downloaden op de website van het tijdschrift. Wanneer je een email stuurt naar twan.stoffers@hotmail.com kan ik je ook de publicatie gratis opsturen.

Close Menu