Drone brengt habitat jonge vis in uiterwaarden in kaart

11 oktober 2018

De aanhoudende droogte van 2018 heeft consequenties voor zowel de visstand als het visonderzoek in de Nederlandse rivieren. Veel uiterwaardgebieden, belangrijk voor het opgroeien van jonge vis, zijn dit jaar al extra vroeg in het seizoen droog komen te staan. Dit gaf onderzoekers de mogelijkheid om met drones deze gebieden vanuit de lucht in kaart te brengen.

Twan Stoffers, promovendus bij de leerstoelgroep Aquacultuur & Visserij van Wageningen Universiteit, probeert met zijn onderzoek inzicht te krijgen in het habitatgebruik van uiterwaarden door jonge vis gedurende hun eerste levensjaar. In het kader van dit onderzoek, dat plaatsvindt in samenwerking met Rijkswaterstaat… LEES MEER

Mijn eerste publicatie online!

13 juli 2016

Afgelopen week is mijn eerste wetenschappelijk publicatie online verschenen in het goede wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the Royal Society B. Deze publicatie is het resultaat van het werk tijdens mijn eerste Master thesis als student bij de leerstoelgroep Experimentele Zoölogie aan de Wageningen Universiteit.

Tijdens deze MSc thesis heb ik onderzoek gedaan naar hoe pasgeboren vissen (Girardinus metallicus; Poeciliidae) jagen op hun voedsel. Deze vissen van de guppy-familie zijn levendbarend (brengen hun jongen levend ter wereld i.p.v. eitjes leggen) en in tegenstelling tot vele andere soorten, worden deze vissen niet geboren met een dooierzak (met voedsel) om de eerste dagen te overleven. Dit betekent dat de vissen die ik heb onderzocht, wanneer ze geboren…. LEES MEER

Stage op Saba, the Unspoiled Queen

29 februari 2014

Twan Stoffers doet verslag van zijn stage op Saba in de Caraïben. Zijn onderzoek richt zich op het effect van habitat en visserij op de structuur van de visgemeenschappen. Twan is MSc student Biologie bij Wageningen University, met als specialisaties: Mariene Biologie en Gedrag- en aanpassingsbiologie.

Wanneer je op Saba aankomt, met een propellorvliegtuig op de kortste landingsbaan van de wereld, bedanken veel mensen eerst even de Goden voordat ze gaan genieten op het kleinste eiland van de…. LEES MEER

Stagiair zwemt met bultruggen

14 februari 2014

Als stagiair mee op de boot om onderhoud te plegen aan een ligplaats in het Saba Marine Park, in de Caraïben, spotte Twan Stoffers twee bultruggen. Hij ging het water in en legde deze ervaring vast op film.

De twee bultruggen waren al een paar dagen eerder gespot in de ondiepe w ateren bij Saba, dus we hielden onze ogen open terwijl we onderhoudswerkzaamheden uitvoerden, vertelt Stoffers, die stage loopt bij Wageningen Marine Research en aan zijn scriptie werkt bij de leerstoelgroep Aquacultuur en Visserij. “Opeens zagen we op… LEES MEER

Close Menu